طرح و گرافیک

طرح و گرافیک

طرح گرافیکی سر گرگ حاول فایل jpg با ابعاد 4167×4167 و فایل eps برای گرافیست کاران و طراحان مناسب برای چاپ روی تیشرت و اجسام مختلف و استفاده برای چاپ های صنعتی و نیمه صنعتی و دیجیتالی و کامپیوتری حجم فایل 1.10 مگابایت…
طرح گرافیکی سر ببر خاکستری حاول فایل jpg با ابعاد 3000×3000 و فایل eps برای گرافیست کاران و طراحان مناسب برای چاپ روی تیشرت و اجسام مختلف و استفاده برای چاپ های صنعتی و نیمه صنعتی و دیجیتالی و کامپیوتری حجم فایل 1.47 مگابایت…
طرح گرافیکی رنگی سر ببر حاول فایل jpg با ابعاد 5000×5000 و فایل eps برای گرافیست کاران و طراحان مناسب برای چاپ روی تیشرت و اجسام مختلف و استفاده برای چاپ های صنعتی و نیمه صنعتی و دیجیتالی و کامپیوتری حجم فایل 2.6 مگابایت…
طرح گرافیکی رنگی سر ببر حاول فایل jpg با ابعاد 8335×8335 و فایل eps برای گرافیست کاران و طراحان مناسب برای چاپ روی تیشرت و اجسام مختلف و استفاده برای چاپ های صنعتی و نیمه صنعتی و دیجیتالی و کامپیوتری حجم فایل 1.11 مگابایت…
طرح گرافیکی سیاه و سفید سر گرگ حاول فایل jpg با ابعاد 6251×6251 و فایل eps برای گرافیست کاران و طراحان مناسب برای چاپ روی تیشرت و اجسام مختلف و استفاده برای چاپ های صنعتی و نیمه صنعتی و دیجیتالی و کامپیوتری حجم فایل 334 کیلوبایت  …
طرح گرافیکی بسیار زیبای سر شیر حاوی فایل jpg با ابعاد 4167×4167 و فایل eps برای طراحان و گرافیست کاران مناسب برای استفاده در صنعت چاپ و کارهای گرافیکی چاپ روی تیشرت ، پارچه و وسائل دیگر حجم فایل: 3.6 مگابایت      …