عوارض نشستن زیاد پشت میز کار و رابطه آن با ریسک مرگ

عوارض نشستن زیاد پشت میز کار و رابطه آن با ریسک مرگ

بر اساس پژوهش جدیدی مشخص شده که نشستن های زیاد در محل کار می تواند باعث مرگ به خاطر عواملی نظیر بیماری‌های قلبی و عروقی شود.

اگر روال کاری خود را تغییر بدهید به گونه ای که هم بنشینید و هم تحرک داشته باید، موجب کم شدن ریسک مرگ خواهد شد.

امروزه بسیاری افراد در زندگی های روزمره خود عادت به نشستن های طولانی مدت دارند و در خیلی از ادارات کارمندان زمان بسیاری را در یک جا می‌نشینند ولی باید مراقب باشند چراکه این نشستن های زیاد برای سلامتی آن ها ضرر دارد.

در سال ۲۰۲۰ سازمان جهانی بهداشت بخش نامه ای صادر کرد و در آن درخواست کم شدن زمان نشستن‌ را عنوان کرد.

همچنین پژوهش های پیشین بیانگر این بودند که میزان مشخصی از فعالیت‌های بدنی روزمره احتمالا عوارض نشستن‌های زیاد را کم خواهد کرد.

در این پژوهش جدید، پژوهشگران تاثیرات نشستن‌های شغلی زیاد را بیان کردند و به علاوه مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی را در تایوان ارزیابی کردند.

این پژوهش دربرگیرنده ی ۴۸۱ هزار نفر بدون تجربه بیماری‌های قلبی و عروقی بود. این اشخاص برای مدت ۱۲ سال میان سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۷ تحت مطالعه قرار گرفتند و هر بار پرسشنامه‌ای را پر می‌کردند.

میزان ۶۰ درصد این افراد همواره در حال نشستن در محل کار خود بودند. ۱۰ درصد آن ها در حالت غیرنشسته و ۲۹ درصد در در حالت بین نشسته و غیرنشسته بودند.

در کل در زمان ۱۲ سال، میزان ۲۶ هزار نفر از این افراد فوت کردند که از این فوت ها میزان ۵۷ درصد آن ها همواره نشسته بودند. در بین ۵ هزار و ۳۷۱ فوت مربوط به بیماری قلبی و عروقی هم ۶۰ درصدشان اکثر مواقع در حالت نشسته بودند.

این تحلیل بعد از در نظر گرفتن متغیرهای سن، جنسیت، سطح آموزش، مصرف دخانیات و الکل و به علاوه شاخص توده بدنی معین کرد اشخاصی که اکثر مواقع در حالت نشسته بودند به میزان ۱۶ درصد ریسک بیشتری برای فوت به خاطر عوامل گوناگون و همچنین ۳۴ درصد ریسک بیشتری برای فوت ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی دارند.

این مقدار ریسک فوت می‌تواند با انجام فعالیت‌های فیزیکی در هر روز به میزان ۱۵ تا ۳۰ دقیقه‌ کاهش پیدا کند.

امتیاز این مقاله

ارسال دیدگاه