برچسب: اتصال نادرست کابل و انبر

علت گرمای بیش از حد انبر جوشکاری

از جمله فعالیت هایی که در بیشتر صنایع انجام می شود جوشکاری می باشد. باید بدانید که کیفیت انجام جوشکاری بسیار مهم می باشد و یکی از عوامل تاثیرگذار در ایمنی سازه‌ها محسوب می شود. در کار جوشکاری نیاز است تا از ابزار و وسایل گوناگونی استفاده کرد. از میان این ابزارها می توان به […]
ادامه مطلب