برچسب: اشتباهات سشوار کشیدن موی بچه

اشتباهات و اقدامات با اهمیت در هنگام سشوار کشیدن موی بچه ها

بر اساس آمار مشخص شده که خانواده های زیادی در زمان سشوار کشیدن موی فرزندان خود به آن ها آسیب رسانده اند. دلیل اساسی این کار ندانستن چگونگی به کار بردن ایمن سشوار برای بچه ها می باشد. خانواده ها باید دز زمان انجام این کار بسیار مراقب فرزندان خود باشند و این کار را […]
ادامه مطلب