برچسب: اصول اولیه گیربکس دستی

نحوه کارکرد سیستم هماهنگی اتوماتیک دور موتور اتومبیل

خوب است بدانید که در چند دهه علاقه مندان اتومبیل های گیربکس دستی توانایی جدیدی در هماهنگی دور موتور در مدت معکوس دادن دنده‌ها یاد گرفته اند. در این شیوه پدال گاز جهت هماهنگ کردن سرعت میان پیشرانه و گیربکس در مدت معکوس دنده‌ها به کار برده می شود؛ ولی باید بدانید که نیسان یک […]
ادامه مطلب