برچسب: افزایش کیفیت زندگی

زنگ خطر برای بیماران قلبی

بر اساس پژوهش های انجام شده مشخص شده که دو شیوه درمان یعنی داروهای ضد افسردگی و رویکردی به نام روان‌درمانی فعال‌سازی رفتاری برای پایین آوردن افسردگی در بین بیماران قلبی اثر گذار می باشد. همانگونه که هلث دی نیوز بیان کرده، تیم پژوهش در این باره اعلام کرده که روان درمانی فعال سازی رفتاری […]
ادامه مطلب