برچسب: افسردگی و اضطراب

دارویی گیاهی و معجزه آسا جهت تقویت حافظه شما

خوب است بدانید که محققین چینی پی برده اند که خوردن عصاره گیاه جینکو بیلوبا به همراه آسپرین در هر روز موجب تقویت حافظه می شود. در این تحقیقات مشخص شده است که خوردن عصاره جینکو و آسپرین با همدیگر نه تنها باعث تقویت حافظه می شود، بلکه قادر است تا کارکرد کنترلی را در […]
ادامه مطلب