برچسب: اورانوس

آیا سیاره های اورانوس و نپتون سقوط می کنند؟

خوب است بدانید که دو سیاره اورانوس و نپتون به عنوان غول های یخ زده منظومه‌ شمسی می باشند که در مقایسه با سیاره های مشتری و زحل مکانیسم متفاوتی دارند. حال می خواهیم بدانیم که اگر در جو این دو غول یخی سقوط کنیم چه اتفاقی ممکن است رخ دهد. با توجه به این […]
ادامه مطلب