برچسب: باد

بیماری که موجب باد گلوی زیاد می شود

همانگونه که می دانید فرایند خارج شدن هوا از معده، به وسیله دهان را آروغ یا بادگلو می گویند. آروغ معمولا با کشیدن هوا در زمان نوشیدن مایعات یا غذا خوردن به وجود می آید و دارای بو و صدا نیز می باشد. باید بدانید که باد گلو یک فعالیت معمولی و طبیعی بدن به […]
ادامه مطلب