برچسب: برخورد مستقیم پاها با زمین

مزایای برخورد مستقیم پاها با سطح زمین

پژوهشگران بیان کردند که برخورد مستقیم بدن با زمین می‌تواند فواید بسیار خوبی برای سلامتی بدن داشته باشند. به عبارت دیگر اگر شخص با پای برهنه روی زمین قدم بردارد، دنیا انرژی الکتریکی را به صورت جریان مستقیم یا DC به ما منتقل می کند. این جریان مستقیم که در همه موجودات زنده و سطح […]
ادامه مطلب