برچسب: بروز مشکلات روانی

امکان بروز افسردگی و اضطراب با افزایش وزن

در صورتی که دارای وزن زیادی می باشید، خوب است بدانید که بنابر پژوهش های انجام شده اضافه وزن و چاقی ارتباط مستقیمی با افسردگی و اضطراب دارد بنابراین می بایست تا در صورت بروز افسردگی سریعا اقدام به کاهش وزن نمایید. اضافه وزن زیاد بیانگر یک مشکل بهداشتی جهانی می باشد که خصوصا در […]
ادامه مطلب