برچسب: بزرگ‌ترین شرکت‌ تکنولوژی محور

پایان دوره اوج شرکت اپل

همانگونه که می دانید شرکت اپل در طول سالیان زیادی از جمله بزرگ‌ترین شرکت‌های تکنولوژی محور در دنیا می باشد. اما در حال حاضر این شرکت دچار بزرگ ترین سقوط سهام خود در ۲۰ سال پیشین شده است. دلیل اساسی این سقوط بزرگ، مسائل و چالش‌هایی می باشد که این شرکت در چندین ماه گذشته […]
ادامه مطلب