برچسب: بیماری افسردگی

نشانه عجیب افسردگی در افراد

بر اساس تحقیقات مشخص شده که افسردگی و زیاد شدن دمای بدن به هم ربط دارند، ولی باز هم محققین در این باره مطمئن نیستند. بر اساس گزارش مدیسن نت، سرپرست گروه تحقیق از دانشگاه کالیفرنیا یعنی اشلی میسون بیان کرده که بزرگ ترین تحقیق تا به امروز جهت بررسی ارتباط میان دمای بدن و […]
ادامه مطلب