برچسب: تصویربرداری اکوکاردیوگرافی

شناسایی بیماری‌های قلبی توسط هوش مصنوعی

بر اساس تحقیق تازه ای که توسط پژوهشگران بیمارستان کودکان در واشنگتن صورت گرفته، مشخص شده است که هوش مصنوعی قادر است تا بیماری‌های قلبی روماتیسمی را بسیار دقیق شناسایی کند. نتیجه به دست آمده از این تحقیق که در مجله انجمن قلب آمریکا انتشار یافته بیانگر این است که سیستم هوش مصنوعی توسعه یافته […]
ادامه مطلب