برچسب: تغییر روال کاری

عوارض نشستن زیاد پشت میز کار و رابطه آن با ریسک مرگ

بر اساس پژوهش جدیدی مشخص شده که نشستن های زیاد در محل کار می تواند باعث مرگ به خاطر عواملی نظیر بیماری‌های قلبی و عروقی شود. اگر روال کاری خود را تغییر بدهید به گونه ای که هم بنشینید و هم تحرک داشته باید، موجب کم شدن ریسک مرگ خواهد شد. امروزه بسیاری افراد در […]
ادامه مطلب