برچسب: قیمت کیا سونت

مشخص شدن قیمت نهایی خودرو کیا سونت در بازار ایران

خوب است بدانید که بالاخره قیمت پایانی برای افرادی که خودرو کیا سونت را از سامانه یکپارچه خریداری کرده بودند مشخص شد تا جهت تسویه حساب پایانی اقدام کنند. قیمت این خودرو جهت تسویه حساب پایانی برای خریداران این خودرو، 2/166/000/000 یا دو میلیارد و صد شصت و شش تومان می باشد. باید بدانید که […]
ادامه مطلب