برچسب: منظومه شمسی با 4 میلیارد عمر

پیدا شدن منظومه شمسی با عمر ۴ میلیارد سال

محققین بیان کردند که پیدا شدن این منظومه شمسی مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این منظومه با نام HD 110067 بدین جهت مورد توجه است که از وقت شکل گیری خود در حدود 4 میلیارد سال، نحوه جابه جایی سیارات آن در فضا از هیچ گونه نیروی خارجی تاثیر نمی گیرد. محققین با این […]
ادامه مطلب