برچسب: همه چیز درباره کوپلر

همه چیز درباره خم کردن انتهای آرماتور در سازه ها و کوپلر انتهایی

خوب است بدانید که یک سازه خوب می بایست تا در مقابل عوامل جوی و طبیعی نظیر سیل و زلزله به اندازه مناسب مستحکم و قوی باشد. در این راستا در حین تولید یک سازه قوی باید موارد مهم اجرایی آن به شکل صحیحی عملی شود. از جمله موارد خیلی با اهمیت در تولید یک […]
ادامه مطلب