برچسب: پای دیابتی

مراقبت از پا در بیماران مبتلا به دیابت

باید بدانید که مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یعنی محمدرضا سربازی بیان کرد که بیماران مبتلا به دیابت باید مراقب باشند تا پاهایشان زخم نشود. این مدیر همچنین عنوان کرد که بیماران دیابتی باید با چگونگی نگهداری از پاهایشان آشنا باشند. ایشان همچنین بیان کردند که […]
ادامه مطلب