اختصاص تعداد ۲۰ قوطی شیرخشک برای هر نوزاد کوچک تر از ۲ سال

اختصاص تعداد ۲۰ قوطی شیرخشک برای هر نوزاد کوچک تر از ۲ سال

آقای زمانی معاون فنی دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت موسسه غذا و دارو بیان کرد طرحی در داروخانه ها در نظر گرفته شده که چنانچه شیرخشک های موجود خود را در سامانه تیتک ثبت کنند دیگر امکان قاچاق شیرخشک به خارج از طریق زنجیره پخش میسر نخواهد بود.

این معاون همچنین درباره شیوه پخش شیرخشک با ارائه کد ملی در سامانه تیتک توضیح داد و فرمود که از تاریخ ۲۰ مهر سال ۱۴۰۲، در داروخانه‌ها این طرح اجرا شد و بیشتر از ۳ میلیون ثبت در این سامانه به ثبت رسید و به طور قطعی می توان فهمید که هر قوطی شیرخشک در کدام داروخانه‌ و در کدام تاریخ و ساعت و با چه کد ملی به ثبت رسیده است.

زمانی اظهارکرد که پیش از این به این علت که یارانه برای شیرخشک وجود داشت، امکان بیرون شدن آن از زنجیره بالا بود ولی در حال حاضر با برپا شدن این طرح در داروخانه ها دیگر امکان قاچاق شیرخشک وجود نخواهد داشت.

معاون فنی دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت موسسه غذا و دارو عنوان کرد که از این پس بر اساس مصوبه قانونی می بایست تعداد ۲۰ قوطی شیرخشک برای هر نوزاد کوچک تر از ۲ سال اختصاص داده شود. پیش از این برای پخش شیر خشک مشکلاتی وجود داشت که اکنون دیگر وجود ندارند و حل شده اند.

آقای زمانی ادامه داد که اگر این سامانه قطع شود، ما برای هزار و ۳۳۲ ژنریک دارو در همین سامانه پاسخ دریافت می کنیم. اما به طور کلی باید بدانید که در شش ماه گذشته این سامانه در کل 6 ساعت قطع بوده است که در خصوص آن نیز پلتفرم های ما در حال توسعه می باشند.

امتیاز این مقاله

ارسال دیدگاه