دارویی گیاهی و معجزه آسا جهت تقویت حافظه شما

دارویی گیاهی و معجزه آسا جهت تقویت حافظه شما

خوب است بدانید که محققین چینی پی برده اند که خوردن عصاره گیاه جینکو بیلوبا به همراه آسپرین در هر روز موجب تقویت حافظه می شود. در این تحقیقات مشخص شده است که خوردن عصاره جینکو و آسپرین با همدیگر نه تنها باعث تقویت حافظه می شود، بلکه قادر است تا کارکرد کنترلی را در بیمارانی که سکته ایسکمیک کرده اند، بهتر کند. این گونه درمان با این گیاه در مقایسه با مصرف فقط آسپرین بسیار اثربخش تر می باشد.

طبق آمار سالیانه بالای ۷۹۵ هزار نفر در کشور آمریکا گرفتار سکته مغزی شده که این به معنای این است که در هر 40 ثانیه یک نفر دچار این عارضه می شود. در این بین به میزان ۸۷ درصد از این سکته‌های مغزی، از نوع ایسمکیک می باشند که موجب می‌شود راه عروق فراهم کننده خون به مغز مسدود شده که در اکثر موردها این اتفاق به خاطر لختگی خون می باشد. این گونه مسدود شدن عروق، مانع رسیدن اکسیژن و مواد مغذی به مغز می شود که در نتیجه ی آن صدمه رسیدن به سلول‌های مغز می باشد. ممکن است در اثر این سکته پیامدهای دیگری همچون عارضه های فکری و حافظه به وجود بیاید و یا حتی فرد کنترل حرکتی خود را از دست دهد.

امروزه درمان موثر و قطعی سکته ایسمکیک استفاده از فعال کننده بافتی پلاسمینوژن می باشد که قادر است تا لخته خون ایجاد شده در راه جریان خون به مغز را به کلی نابود کند. شما باید حتما بدانید که این شیوه درمان می بایست حتما در سه ساعت اولی که نشانه های سکته دیده می شود، استفاده شود. با این حال متاسفانه اکثر بیماران سکته ای خیلی دیر به بیمارستان می روند.

به همین دلیل محققین و پزشکان بیان کرده اند که باید حتما روش درمانی دیگری وجود داشته باشد تا بتواند آسیب های شناختی به وجود آمده از سکته ایسکمیک را کاهش دهد. پژوهشگران چینی در این باره بیان کردند که عصاره گیاه جینکو برای هزاران سال موجب التیام زخم بوده و و همچنین مسکن مفید برای افسردگی و اضطراب بوده است. به علاوه در این تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که این گیاه به طرز معجزه آسایی برای کسانی که سکته ایسکمیک کرده اند بسیار موثر می باشد.

امتیاز این مقاله

ارسال دیدگاه