معرفی یک ضرر مصرف قهوه

معرفی یک ضرر مصرف قهوه

همانگونه که می دانید قهوه مزایای بسیاری دارد ولی یک بدی هم دارد که ممکن است به نفع شما نباشد. خیلی ها در اول روز جهت استفاده از کافئین قهوه می نوشند. باید بدانید که طبق یک بررسی کلی از صد پژوهش در مجله علمی Nutrition، کافئین باعث موارد بیان شده در ادامه خواهد شد:

  • زیاد شدن میزان سطح انرژی بدن
  • کم شدن میزان خستگی بدن
  • بهتر شدن فعالیت فیزیکی، شناختی و حرکتی بدن
  • تقویت حافظه کوتاه مدت، حل مسئله، تصمیم گیری و تمرکز افراد

باید بدانید که درسا است کافئین موجب تمرکز روی وظایف خواهد شد، ولی مقدار زیاد ان در حقیقت به خلاقیت ما صدمه خواهد رساند. قسمتی از مغز ما که علاقه دارد تتا ایده‌ها و راه‌حل‌های فکری را به شیوه های جدیدی بررسی نماید احتمالا در زمان مصرف زیاد کافئین صدمه خواهد دید.

نحوه صدمه زدن کافئین به خلاقیت انسان

خوب است بدانید که خلاقیت ترکیب ایده های قدیمی جهت خلق ایده های جدید می باشد. این کار با استراحت از کار اصلی آغاز می شود و می گذارد تا ذهن شما آزاد شود. اگر به تنهایی به فکر فرو روید می توانید ارتباطات جدیدی را شکل گیری نمایید. ولی باید بدانید که کافئین به این فرایند صدمه خواهد زد.

باید بدانید که استراحت از حل مسئله یا کار کردن روی یک فعالیت و رفتن ذهن به طرف موردی نامربوط باعث می شود تا بینش های خلاقانه تر و راه حل های تخیلی ایجاد شوند. بر اساس پژوهش های موجود در Psychological Science مشخص شده که شرکت‌کنندگان درگیر یک کار ساده که ذهنشان سرگردان می شد، در یک کار خلاقیت بهتری خرج می کردند. خوب است بدانید که هر مقدار ذهن آن ها در هنگام استراحت آزادتر باشد، ذهنشان خلاق تر خواهد شد.

در این بین کافئین با زیاد کردن میزان تمرکز در مغز، باعث ایجاد مشکل در خلاقیت خواهد شد. زمانی که کافئین می خورید، ذهن شما آزاد نخواهد بود چرا که همه انرژی شما به طرف کار فعلی متمرکز خواهد بود. این کار برقراری ارتباط میان ایده های گوناگون را سخت تر خواهد کرد چراکه کافئین مغز را به وضعیت تمرکز خیلی زیاد خواهد رساند.

وقت مناسب کمک کافئین به خلاقیت افراد

باید بدانید که خلاقیت و ایده های تازه شما در صورتی که تنها در ذهن شما باشد، اثر زیادی نخواهد گذاشت. آن ها می بایست تا در جهان فیزیکی پیدا شوند. زمانی که مورد خود را پیدا کردید، می بایست تا آن را عملی نمایید.

در این میان کافئین اثرگذار خواهد بود. ذهن شما را تحت تاثیر قرار می دهد تا روی کار متمرکز شوید و باعث می شود تا انگیزه بیشتری جهت دیدن فرآیند خلاقانه و اجرای ایده‌های خود به دست بیاورید. بنابراین این احتمال وجود دارد که یافته های روشنی به دست آورده و تخیل خود را مبدل به حقیقت نمایید. بنابراین خیلی از اشخاص خلاق کافئین استفاده می کنند تا بتوانند به ایده های موجود خود تحقق ببخشند.

5/5 - (1 امتیاز)

ارسال دیدگاه