برچسب: اختصاص شیر خشک برای نوزادان

اختصاص تعداد ۲۰ قوطی شیرخشک برای هر نوزاد کوچک تر از ۲ سال

آقای زمانی معاون فنی دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت موسسه غذا و دارو بیان کرد طرحی در داروخانه ها در نظر گرفته شده که چنانچه شیرخشک های موجود خود را در سامانه تیتک ثبت کنند دیگر امکان قاچاق شیرخشک به خارج از طریق زنجیره پخش میسر نخواهد بود. این معاون همچنین درباره شیوه […]
ادامه مطلب