برچسب: ادنویید

درباره عارضه عفونت لوزه سوم و نحوه درمان آن

خوب است بدانید که لوزه سوم یا ادنویید بخشی از بافت لنفاوی می باشد که در پشت حفره بینی وجود دارد. لوزه سوم در کنار لوزه های کامی و بافت های لوزه قاعده زبان، بخشی از سیستم دفاعی بدن در برابر فاکتورهای عفونتی نظیر باکتری ها و ویروس ها به شمار می رود. در نتیجه […]
ادامه مطلب