برچسب: استفاده زیاد روغن موتور

صدمات ناشی از استفاده زیاد روغن موتور به اتومبیل

باید بدانید که همیشه روغن موتور به مقداری که اتومبیل ساز پیشنهاد می‌کند در موتور استفاده می شود ولی اگر به مقدار زیاد استفاده شود ممکن است که به اتومبیل آسیب بزند. خوب است بدانید که پیشرانه‌های درون‌سوز جهت کم کردن گرما و اصطکاک به وجود آمده از عملکرد قطعه ها به روغن احتیاج دارند. […]
ادامه مطلب