برچسب: افتن رازهای پنهان در سیاره مریخ

مریخ در گذشته مملو از آب بوده است!

از زمان باستان تا به امروز انسان ها همیشه به دنبال یافتن رازهای پنهان در سیاره مریخ بودند و مسئله ای که اکنون به آن مطمئن هستند بودن آب و قابلیت زندگی در این سیاره در حدود میلیون‌ها سال پیش بوده است. همانگونه که می دانید سیاره مریخ که رنگ سرخی دارد و با چشم […]
ادامه مطلب