برچسب: انواع مختلف شاسی در خودروها

گونه های مختلف شاسی در خودروها

خوب است بدانید که هر اتومبیل دارای سه بخش اساسی بدنه، موتور و شاسى می باشد. در این بین شاسى یا فریم در حقیقت چهار چوب و مکانیسمی است که اصولا جنسی از فولاد سخت دارد و به صورت ناودانى شکل گرفته است. به علاوه بر روى این فولاد سخت، قسمت هایی نظیر موتور، سیستم […]
ادامه مطلب