برچسب: بازگشت چارت سازمانی بهیاران

چگونگی پرستار شدن بهیاران بعد از چند سال سابقه

عضو شورای‌عالی نظام پرستاری یعنی پیمان مرزبان بیان کرد که احترام به موقعیت شغلی پرستاری بسیار برای آنان اهمیت دارد و پرستاران همچون یک تیم بزرگ شغلی در نظام علوم پزشکی می بایست از لحاظ رفاهی مورد توجه قرار بگیرند تا با خیالی آسوده به فعالیت در حرفه خود بپردازند. مرزبان گفت باید به مسئله […]
ادامه مطلب