برچسب: بردن مواد غذایی ممنوعه دبی

قانون و مقررات بردن انواع مواد غذایی به شهر دبی

مسافرت به شهر دبی مقررات مختص به خود را دارد و باید این قوانین را بدانید و آن ها را رعایت کنید تا خدایی نکرده ندانسته جرمی مرتکب نشوید. مواد غذایی شامل مایعات، جامدات و غذاهای کنسروی می باشند. شما می بایست توجه کنید که هرکدام از مواد غذایی را باید به مقدار مشخص شده […]
ادامه مطلب