برچسب: بروز سرطان با تشعشعات موبایل ها

خطرهای گذاشتن موبایل در جیب لباس

بیشتر افراد در سرتاسر جهان موبایل های خود را جیب لباسشان می گذارند ولی باید بدانند که موبایل ها دستگاه‌های قوی می باشند که میزان اندکی از تشعشعات رادیوفرکانس را از خود آزاد می کنند. براساس یافته های انجمن سرطان آمریکا، وجود تشعشعات رادیوفرکانس با مقدار زیاد باعث می شود تا گرما ایجاد شده و […]
ادامه مطلب