برچسب: بهبود بیماری واریکوسل

بهبود و کاهش درد بیماری واریکوسل در خانه

خوب است بدانید که در کل به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد از همه مردان بزرگسال دچار بیماری واریکوسل می شوند. درست است که این بیماری در مردان با سن کم تر رایج تر می باشد اما در افراد مسن تر نیز دیده شده است. در خیلی از مواقع بیماری واریکوسل نشانه ای از خود […]
ادامه مطلب