برچسب: بیمه شخص ثالت

نگاهی اجمالی به بیمه شخص ثالث کامیون ها

خودروهای سنگین نظیر کامیون‌ها ازجمله بااهمیت ترین گزینه‌های حمل‌ونقل اجناس در ایران محسوب می شوند و به علت خصوصیات خود مثل بودن زیاد در جاده‌ها، وزن و سایز بزرگ و غیره با خطرات بیشتری در مورد تصادفات روبرو هستندسو. از سوی دیگر تصادف کامیون‌ها دارای شدت زیادتری بوده و بنابراین باید حتما بیمه شخص ثالث […]
ادامه مطلب