برچسب: تجهیزات مختص به کمپینگ

تهیه برخی تجهیزات جهت کمپینگ

سپری کردن تعطیلات در محیط باز نظیر کوه و جنگل احیاج به توانایی ها و وسایل ویژه ای دارد که بدون آن ها قادر نخواهید بود کمپ بزنید. تجهیزات گوناگونی را می بایست جهت کمپ زدن نظیر وسایل پخت و پز، وسایل مختص به گرمایش و خواب و غیره را با خود به همراه داشته […]
ادامه مطلب