برچسب: تغییر رمزهای عبور

اقداماتی جهت ایجاد رمزهای عبور قوی

رمز عبور قوی می بایست تا سخت باشد تا افراد سودجو و هکرها نتوانند آن را حدس بزنند، ولی دقت کنید که کاربر می بایست حتما آن را با یاد داشته باشد. همانگونه که می دانید رمزهای عبود در حالت کلی نخستین خط دفاعی در مقابل هکرها در وب سایت‌ها می باشند. گذاشتن یک رمز […]
ادامه مطلب