برچسب: موقعیت بزرگ ترین دیتاسنترهای دنیا

موقعیت بزرگ ترین دیتاسنترهای دنیا

خوب است بدانید که داده‌های استاتیستا بیانگر آن می باشند که ویرجینیای شمالی، پکن و لندن، دارای بزرگ ترین دیتاسنترهای دنیا می باشند. با پیشرفت برنامه های هوش مصنوعی نظیر چت‌جی‌پی‌تی یا بارد و به دلیل احتیاجات خیلی زیاد مدل‌های زبانی بزرگ، درخواست در شبکه دیتاسنتر دنیا افزایش یافته است. این درخواست رایانشی در سال‌های […]
ادامه مطلب