برچسب: پاک کردن کناره های خط چشم

نحوه کشیدن خط چشم بال خفاشی

چنانچه پلک های افتاده ای دارید و خط چشم معمولی به شما نمی آید و در ظاهر شما هیچ تغییری ایجاد نمی کند، توصیه ما یاد گرفتن خط چشم بال خفاشی در این مقاله است تا بتوانید با آن ظاهر خود را آراسته تر نمایید. اگر خط چشم را امتحان کرده بشید می دانید که […]
ادامه مطلب