برچسب: پیشگیری از داغ شدن موتور

چرا اتومبیل جوش می آورد و چه باید کرد؟

احتمالا تا به حال دیده اید که دود و بخار از زیر کاپوت بلند می شود. جوش آوردن اتومبیل ممکن است هر وقتی رخ دهد و در صورتی که کارهای احتیاطی و درستی صورت نگیرد ممکن است صدمات بد و پرخرجی برای موتور اتومبیل ایجاد شود. بنابراین می بایست تا علت های جوش آوردن اتومبیل […]
ادامه مطلب