برچسب: پیشینه مربوط به تیک آف

هر آن چه که باید درباره تیک آف یا Take Off بدانید

همانگونه که می دانید اصطلاح تیک آف در میان ما ایرانیان معروف می باشد. از سوی دیگر این عبارت در زبان انگلیسی جهت بلند شدن هواپیما برای پرواز مورد استفاده قرار می گیرد. خوب است بدانید که تیک آف در خودرو ها جهت خودنمایی، به وجود آوردن هیجان، ایجاد دود، ایجاد سر و صدا و […]
ادامه مطلب