شهروند شدن در آلمان آسان تر شد!

شهروند شدن در آلمان آسان تر شد!

قانون تازه ای به وسیله پارلمان آلمان پذیرفته شده است که بر اساس آن مهاجران آلمان قادر می باشند تا زودتر از قبل شهروند این کشور شوند.

در این قانون عنوان شده که مهاجرین قادر می باشند تا بعد از 5 سال شهروند آلمان شده و چنانچه مدارک به خصوصی جهت ارائه داشته باشند حتی می توانند این مدت را به 3 سال کاهش دهند. خوب است بدانید که بر اساس قانون کنونی شهروند شدن آلمان پس از هشت سال امکان پذیر می باشد.

به علاوه قوانین جدید برای خیلی از اشخاصی که چند دهه در آلمان سکونت داشته اند، اجازه تابعیت دوگانه خواهد داد. این در حالی است که پیش از این اشخاص از کشورهای غیر اتحادیه اروپا نظیر ترکیه می بایست جهت شهروندی آلمان، تابعیت اصلی خود را کنار می گذاشتند. همچنین تصویب این قانون زمانی صورت گرفته که در چند شهر آلمان تظاهراتی در اعتراض به افراط‌گرایی جناح راست صورت گرفته است.

امتیاز این مقاله

ارسال دیدگاه