شناسایی بیماری‌های قلبی توسط هوش مصنوعی

شناسایی بیماری‌های قلبی توسط هوش مصنوعی

بر اساس تحقیق تازه ای که توسط پژوهشگران بیمارستان کودکان در واشنگتن صورت گرفته، مشخص شده است که هوش مصنوعی قادر است تا بیماری‌های قلبی روماتیسمی را بسیار دقیق شناسایی کند.

نتیجه به دست آمده از این تحقیق که در مجله انجمن قلب آمریکا انتشار یافته بیانگر این است که سیستم هوش مصنوعی توسعه یافته کنونی، ترکیبی از آزمایش‌های امواج فراصوت و دستگاه‌های الکترونیکی قابل جابه جایی می باشد. این دستگاه‌ها مجهز به الگوریتم‌هایی می باشند که قادر هستند به وسیله تصویربرداری اکوکاردیوگرافی، بیماری‌های قلبی روماتیسمی را شناسایی کنند.

در این راستا تیم پژوهشگران ترفندهای یادگیری ماشین و یادگیری عمیق جهت گسترش این الگوریتم تازه را به کار برده است.

به علاوه هوش مصنوعی جهت تفسیر عکس های امواج فراصوت قلب برای شناسایی بیماری‌های قلبی روماتیسمی و تجزیه و تحلیل خصوصیاتی که قابل دیدن با چشم غیرمسلح نمی باشند، به کار برده شده است.

باید بدانید که بیماری‌های قلبی روماتیسمی که اصولا به علت عفونت‌های باکتریایی پر تکرار ایجاد می شوند، در نهایت می توانند صدمه شدید به قلب وارد کنند. درست است که این بیماری در کشورهای مدرن و غنی دیگر اتفاق نمی افتد، ولی در کشورهای فقیر و متوسط از جمله بیماری های رایج می باشد. در این بین به اندازه ۴۰ میلیون نفر دچار این بیماری می باشند و هر ساله میز به اندازه ۴۰۰ هزار نفر به خاطر این بیماری فوت می شوند.

امتیاز این مقاله

ارسال دیدگاه