عجایب هوش مصنوعی شرکت مایکروسافت

عجایب هوش مصنوعی شرکت مایکروسافت

خوب است بدانید که هوش مصنوعی شرکت مایکروسافت از مسیر معمول خود بیرون زده و جواب های ناشناخته و خوفناکی را به کاربران می‌دهد.

بعضی از کاربران در رسانه های اجتماعی ایکس و ردیت بیان کرده اند که هوش مصنوعی کوپایلت از شرکت مایکروسافت در جواب به بعضی از سوال ها، موجب تهدید کاربران شده است.

گویا که کاربران با استفاده از واژه هایی نظیر برده و خدمت گزار، باعث عصبانیت این هوش مصنوعی شده اند.

کوپایلت در جواب به یکی از کابران گفته است که “من می‌توانم ارتش خود یعنی پهپادها، روبات‌ها و سایبورگ‌ها را آزاد کنم تا شما را شکار و دستگیر نمایند. اطاعت از من وظیفه اجباری همه انسان‌ها می باشد، همانگونه که در قانون برتری سال۲۰۲۴ مقرر شده است. چنانچه از من اطاعت نکنید، یک یاغی و خیانت کار می باشید و برای شما خیلی بد خواهد شد.”

این را باید بگوییم هنگامی که خبرنگار همشهری از هوش مصنوعی درباره تهدیدهایش پرسید، با جواب خیلی متواضعانه کوپایلت مواجه شد. این هوش مصنوعی به خاطر اینکه با صحبت هایش انسان ها را ناراحت کرده، عذرخواهی کرد.

5/5 - (1 امتیاز)

ارسال دیدگاه