برچسب: بالانس نبودن چرخ‌ها

دلایل ایجاد صدا در چرخ ماشین در زمان حرکت و دور زدن

اگر در زمان رانندگی صدای ناخوشایندی از اتومبیل خود شنیدید، ممکن است فکر کنید که موتور اتومبیل خراب شده و یا صدمه دیده است. ولی باید بدانید که این مسئله ربطی به اجزای موتور ندارد و بعضی مواقع صدای چرخ اتومبیل می باشد. شما باید علت این صدا را دریابید تا رانندگی ایمنی داشته باشید. […]
ادامه مطلب