برچسب: تخریب ساروج با تجهیزات مکانیکی

شیوه های تخریب کردن ساروج و بررسی آن ها

خوب است بدانید که در گذشته ملات سفت و مستحکمی جهت ساختن بناهای بزرگ به کار برده می شد که ساروج نام داشت. ساروج به خاطر ترکیبات خاص خود دارای مقاومت بسیار خوبی می باشد که تخریب آن را سخت می کند. به کار بردن شیوه های قدیمی و جدید از جمله ترفندهای اثرگذار جهت […]
ادامه مطلب