کم بودن محتوا در مورد مبحث گردشگری مقاومت به گفته معاون وزیر میراث فرهنگی

کم بودن محتوا در مورد مبحث گردشگری مقاومت به گفته معاون وزیر میراث فرهنگی

علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد که هم اکنون کاستی هایی در حیطه ایجاد محتوا جهت نقل قول و تربیت راوی گردشگری مقاومت وجود دارد.

این معاون گردشگری در ظهر پنجشنبه و در پنجمین نشست تخصصی گردشگری مقاومت در مشهد عنوان کرد که هم اکنون کاستی هایی در حیطه ایجاد محتوا جهت نقل قول و تربیت راوی گردشگری مقاومت وجود دارد. در این گردشگری چیزی که احتیاج است، نقل قول با حس هویت بخشی می باشد.

ایشان همچنین ادامه داد که احتیاجات مربوط به گردشگری مقاومت در کشور، ایجاد محتوا جهت نقل قول و تربیت راوی می باشد.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به علاوه گفت که نیازهای گردشگری مقاومت در هر استان بررسی شده تا بدانیم که تمرکز باید روی چه مفاهیمی باشد. آقای شالبافیان اظهار کرد که باید مفاهیم و جلوه های گردشگری مقاومت در هر استانی برگزیده و سرآمد شود.

امتیاز این مقاله

ارسال دیدگاه