برچسب: ترانسفورماتور در تابلو برق

معرفی اجزا و تجهیزات نصب شده در تابلو برق

باید بدانید که تابلو برق مرکز کنترل و مراقبت از سیستم منطقه ای می باشد و تجهیزات کنترلی و مراقبتی گوناگونی در صنایع را به هم وصل می کند. تابلو برق به شکل جعبه ای فلزی یا جنس مستحکم دیگری می باشد که به وسیله سیم کشی هایش تجهیزات گوناگون را به عملکرد ها و […]
ادامه مطلب